نوشته‌ها

اندیشه ی خانه ای رویایی قسمت اول

Holkham Hall

از زمانی که پیشینیان از کوچ نشینی دست کشیدند و تصمیم بر یکجا نشینی کردند چادر جای خود را به منزل مسکونی سپرد. ساخت مزارع در جوار اب راه ها و نگهداری از محصولات به تنهایی برای انسان امروزی کافی نبود زیرا هنوز هیچ سر پناهی برای خود مهیا نکرده بود. از این زمان بود که نقش خانه اهمیتی کلیدی یافت و انسان بدوی اولین خانه ها را برای خویش ساخت. روند ساخت خانه همراه با تغییر نیاز انسان دستخوش تغییرات شد. عمارت ها، کاخ ها، ویلاها، و….. همه  و همه به زیبایی و وضوح بیانگر این تغییرات است. زمانی که سخن از تغییر در خانه و نیز شکل ظاهری و ساخت ان به  میان می اید، جهان مدرن به عنوان پیشگام در این صنعت نسبت به سایر  اعصار گذشته  نقش خود را مطرح نموده است.

 iranian home

 

صنعت طراحی داخلی

هر گاه سخن از  طراحی و زیبا سازی مکانی به میان می اید، نا خواسته در ذهن پیراستن منزل، مکانی که  بیشترین و بهترین اوقاتمان را در ان سپری میکنیم، متبادر می شود. هرچند بسیاری معتقدند از زمانی که اولین مقبره فرعون، یعنی توتان خامون، در مصر گشوده شد کاشفان آن مقبره با منظره ای روبه رو شدند که ذهن انها را بسیار به خود درگیر ساخت. مقبره ای مملو از ابزار و وسایل زندگی که بیانگر سبکی خاص از زندگی بود. حتی این وسایل از لحاظ نحوه چینش نیز دارای انظباطی منحصر به خود بودند که بعدها شاید الهام بخش  طراحی داخلی امروز باشد. امروزه عده کثیری  از طراحان داخلی که دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند. این افراد با دانش و آگاهی که از رنگها، اشکال، عناصر، و ….. دارند دست به خلق اثار هنری میزنند که برخلاف اسلاف خویش اثار انان دیگر تنها بر روی بوم ظاهر نیست و می توان این اثار هنری را زندگی کرد.

ادامه دارد…….  

نویسنده : نیک نماشاد