نوشته‌ها

انواع طراحی داخلی ، قسمت سوم

room with yellow walls

طراحی اسکاندیناویایی

طراحی به سبک اسکاندیناویایی به سادگی منازل در نمایش ظاهری به  منازل مناطق شمالی یا اصطلاحا نوردیک اشاره دارد. طراحی به سبک اسکاندیناویایی اغلب اوقات ساده و همانند هنری است که قابل درک است. نوعی عملگرایی را در این روش میتوان دید که بیشتر تداعی گر تاثیری تجسمی است. سایر ماهیت های این روش زمینه سفید به صورت کامل و استفاده از الومینیوم لعاب کاری شده و نیز کف پوش ساختمانی با الوار چوب می باشد. استفاده اثاثیه کاربردی از ماهیت های روش اسکاندیناویایی میباشد.

طراحی شبیشیک

شابی شیک مدل طراحی است که از وینتیج الهام میگیرد اما مقایسه اش را با بوهمیان انجام می دهند و نیز گرایش به سمت فمینیست است. این روش معمولا در زمان چینش اغلب گونه ای غمگین یا به ان حالت قرار میگیرند. رنگهای مورد استفاده در سبک شبیشیک اغلب سفید و کرم رنگهای غالب هستند.

طراحی سبک راستیک ( روستایی)

سبک راستیک از محیط الهام میگیرد واغلب از مواد اولیه طبیعی مانند سنگ و چوب در ان استفاده می شود. در این سبک ممکن است اشیا به صورت نیمه تمام باشد. طراحی راستیک شامل اشیایی است که رنگ گرم را نشان میدهند. در این روش معمولا از سقفهایی گنبدی که با ستون های چوبی ساخته می شوند استفاده می شود.

طراحی سبک فرنچ کانتری

سبک فرنچ کانتری سبکی دیدنی و چشمنواز است. این سبک اغلب از رنگهای بسیار گرم بهره می جوید. در این روش از رنگهایی همانند قرمز زرد و یا گاهی طلایی استفاده میشود. مزیت این سبک نسب به  سبک های قبلی ان است که در این روش دستتان برای انتخاب فرم مختلف اشیا منزل بازتر است.